Elisa Stichting

Doel van de stichting

Het verrichten, bevorderen en steunen van kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke, sociale en het algemeen nut beogende werken in de regio Noord-Limburg en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Uw aanvraag ontvangen wij graag via dit formulier