Financieel

Rekening van baten en lasten over het boekjaar 2022 (in Euro)

Baten

Donaties 0
Rentes rekeningen Rabobank, BedrijfsSpaarRekening 12
12

Lasten

 

Giften 6.875
Rente ABN/AMRO-bank, Bestuur rekening 153
Kosten diversen 502
7.530
Saldo – 7.518