Financieel

Rekening van baten en lasten over het boekjaar 2018 (in Euro)

Baten

Donaties 0
Rentes verschillende rekeningen 10
10

Lasten

Giften 10.250
Kosten diversen 651
Saldo – 10.891

Elisastichting
Urbanusweg 43
5914 CA Venlo