Activiteiten

De totaal in 2018 verleende giften bedragen € 10.250.

De giften van de Elisastichting over 2018 kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Sport  € 1.000
Sociaal Maatschappelijk € 2.750
Culturele ontwikkeling en recreatie € 6.125
Kerkelijk € 385
Wetenschappelijk 0
Totaal € 10.250

Elisastichting
Urbanusweg 43
5914 CA Venlo