Activiteiten

De totaal in 2022 verleende giften bedragen € 6.875.

De giften van de Elisastichting over 2022 kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Sport  € 625
Sociaal Maatschappelijk € 5.250
Culturele ontwikkeling en recreatie € 1.000
Kerkelijk € 0
Wetenschappelijk € 0
Correctie giften vorige boekjaren € 0
Totaal € 6.875